Algemene voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

Alle prijzen zijn per stuk en voor 1 dag gebruik.
Voor de tweede maal gebruik wordt 75% en voor elke daarop volgende dag 50% van de daghuur berekend.
Voor huur op langere termijn gelden speciale condities.
Voor bezorgen en terughalen wordt een transportvergoeding berekend .

De afleverlocatie dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen. Indien onze vrachtwagens niet de afleverlocatie kunnen bereiken door  verboden toegang borden,  vrachtwagen vrije zones , te smalle straten   ,autovrije zone's of iets dergelijks zullen wij contact met de huurder opnemen. De artikelen dienen dan afgehaald te worden  bij ons magazijn in Almere .

Bij bezorgen op afstanden van meer dan 40 kilometer van Almere geldt een minimum besteding aan huurgoederen van 100 euro.

Voor gebruik van arbeidskrachten bij intern transport, inpakken, opbouwen of afbreken wordt arbeidsloon
berekend. Buiten de normale arbeidsuren geldt hierop een toeslag voor overwerk.

Bij vervoer door huurder of door derden reizen de huurgoederen zowel heen als terug voor rekening en risico
van de huurder. Huuropdrachten welke door ons moeten worden bezorgd kunnen tot uiterlijk twee dagen voor
de bezorgdatum worden opgegeven.
Annulering van of verandering in huuropdrachten is mogelijk tot twee dagen voor de bezorg respectievelijk afhaaldatum, daarna wordt door ons, voor reservering en administratiekosten minimaal 25% van de huurprijs berekend.

Indien annulering op dag van bezorging of afhalen geschied moeten wij de volle huurprijs berekenen.
De huurgoederen worden schoon en indien mogelijk, een dag voor gebruiksdatum afgeleverd.
Voor gebruik is opwrijven of polleren met droge doek voldoende.

De huurder is aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en breuk van de door hem gehuurde
goederen, daarom dient hij onmiddellijk na ontvangst het juiste aantal en de goede conditie van de
goederen te controleren. Eventuele reclames moeten ons op de bezorgdatum worden gemeld, na gebruik
kunnen geen reclames meer worden aangenomen.


Op de retourdatum behoren alle goederen vanaf 08.30 uur schoon en ingepakt klaar te staan voor transport op
de begane grond. Indien de goederen vuil of alleen gespoeld retour komen dan worden door ons
afwaskosten berekend. Tafellinnen kan vuil maar DROOG worden meegegeven.


Indien de huurgoederen op de retourdatum nog in gebruik zijn of nog niet klaar staan dan wordt voor iedere dag
later retour de huurprijs met 75 % respectievelijk 50% verhoogd.
Een eventueel verlies of beschadiging der goederen wordt direct bij aankomst in het magazijn van de verhuurder
door telling vastgesteld. De telling voornoemd, is voor partijen bindend,
tenzij de huurder aan kan tonen dat de verhuurder opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken geeft. De
verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract jegens de huurder gehouden, indien de
goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden.
De verhuurder is evenmin aansprakelijk te stellen in geval hij de goederen niet of niet op tijd kan leveren door
vermissing of door een handelen van de vorige huurder met betrekking tot die goederen.
De huurprijs dient in contanten of middels pin bij de chauffeur te worden voldaan bij het ophalen dan wel bezorgen van de goederen. Betaling  op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door de huurder toestemming is verleend.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten inclusief incassokosten door de verhuurder gemaakt
komen ten laste van de huurder.